ἄκορνα

ἄκορνα
Grammatical information: f.
Meaning: `fish thistle, Cnicus Acarna' (Thphr.).
Other forms: (σ)όρνος s. below.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: On final short α see Chantr. Form. 100ff. Strömberg Wortstudien 17 compares κόρνος κεντρομυρσίνη, Σικελοί H. and σκόρνος κόρνος, μυρσίνη τὸ φυτόν; the ἀ- a prothetic vowel, not through connection with ἀκ- `sharp'. That ἀκορνός (ὀκορνός) `grasshopper' would come from ἄκορνα, with Strömberg, because grasshoppers live below thistles and feed on them, seems unnecessary, but cf. ἀκανθίας `grasshopper' beside ἄκανθα.The variation ἀ-\/σ-\/zero, the -ρν- and the short all point to a Pre-Greek word.
Page in Frisk: 1,55

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • άκορνα — ἄκορνα, η (Α) το ακανθώδες φυτό Cnicus Acorna. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. είναι αβέβαιης ετυμολ. Παρετυμολογικά συνδέεται με λ. όπως ἄκρος, ἀκή κ.λπ., οι οποίες ανάγονται στην ΙΕ ρίζα *ακ «οξύς, αιχμηρός, μυτερός, κοφτερός», ενώ το τέρμα ρνα οδηγεί στη σκέψη… …   Dictionary of Greek

  • ἄκορνα — fish thistle fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ακ- — [ἄκαινα, ἀκαλήφη, ἄκανθα, ἄκανος, ἄκαστος, ἀκαχμένος, ἀκή, ἀκίς, ἀκμή, ἄκμων, ἀκόνη, ἄκορνα, ἀκοστή, ἀκούω, ἀκράχολος, ἀκρεμών, ἀκριβής, ἄκρις, ἄκρος, ἀκροῶμαι, ἀκτή, ἀκωκή, ἄκω, ἄχνη, ἄχυρον, ὄκρυς, ὀξύς] Γλωσσ. ρίζα εκατοντάδων λέξεων τής… …   Dictionary of Greek

  • οκορνός — ὀκορνός, ὁ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «ἀττέλεβος ή πάρνοψ». [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. άκορνα] …   Dictionary of Greek

  • κίρσιο — (Cirsium). Γένος διετών ή πολυετών ποωδών φυτών της οικογένειας των συνθέτων, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 200 είδη των εύκρατων χωρών του βορείου ημισφαιρίου. Τα φυτά αυτά είναι ζιζάνια, τα περισσότερα με αγκαθωτά ή λοβωτά φύλλα. Τα άνθη τους… …   Dictionary of Greek

  • ak̂-, ok̂- (*hekʷ-) —     ak̂ , ok̂ (*hekʷ )     English meaning: ‘sharp; stone”     Deutsche Übersetzung: ‘scharf, spitz, kantig” and ‘stein”     Material: 1. e/o and ü St: Pers. üs (lengthened grade form) “millstone, grindstone”; Gk. ἀκή “point”, lengthenedgrade… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.